Perkhidmatan KPKP

01

Menyediakan sistem atas talian (e-Semak) bagi memudahkan anggota menyemak perkara berikut:- Maklumat Anggota – (Penyata semasa / Bayaran / Dividen ) Selengara Maklumat Pengesahan Penyata Tahunan Mesyuarat Agung Kawasan Kalkulator Pinjaman Pendaftaran e-Semak Untuk pendaftaran kali pertama anggota haruslah hadir ke ibu pejabat atau cawangan KPKP untuk mendapatkan kata laluan.…

Keanggotaan Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada Warga-negara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun, bermastautin dalam kawasan per-jalanan Koperasi ini dan bekerja tetap dengan Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan dan Badan-badan Berkanun Negeri dan Persekutuan, Pihak Berkuasa Tempatan yang menyambung perkhidmatan dengan Syarikat atau Agensi berikutan dengan Pengswastaan Jabatan ber-kenaan…

Simple Ways to Smart Solutions! - (KPKP 1926)