” Perlukan modal, Jom datanglah kepada KPKP, Pembiayaan mengikut syariah dan memberikan pulangan kepada anda melalui dividen setiap tahun. ”

” Dari KPKP Kepada Anggota “

Simple Ways to Smart Solutions! - (KPKP 1926)